Romerike-revisjon-rgb

Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Det er lojalt og berettiget for arbeidstakere å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Romerike Revisjon IKS er varslingskanal for kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Nes, Lillestrøm og Ullensaker. RRI er også varslingskanal for selskapene Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Øvre Romerike brann og redning.


Dersom du er ansatt i en av disse kommunene eller selskapene kan du varsle Romerike revisjon om kritikkverdige forhold og være sikker på at ditt varsel tas på alvor og behandles forsvarlig.


Varsler oppfordres til å underskrive med eget navn. Du kan velge å være anonym, men det vil være en fordel for den videre saksbehandling om du oppgir navn og kontaktinformasjon. All saksbehandling av varsel i Romerike revisjon gjennomføres i fortrolighet. Romerike revisjons medarbeidere er underlagt taushetsplikt og vil ivareta din anonymitet ovenfor din arbeidsgiver.


Romerike revisjon er databehandler for arbeidsgiver og behandler personopplysninger i tråd med avtale med arbeidsgiver og personopplysningsloven.